Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Stypendia

Stypendia socjalne

Studenci, którym zostało przyznane stypendium socjalne, u których dochód netto
Stypendia socjalne

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów (zaliczył poprzednie dwa semestry) z wysoką średnią ocen
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Zasady przyznawania stypendium

Zasady przyznawania stypendium są zapisane w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu.
Zasady przyznawania stypendium

Kto nie może ubiegać się o stypendium?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 j.t. ze zmianami). Treść art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
Kto nie może ubiegać się o stypendium?

O czym muszę poinformować Uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

Należy poinformować Uczelnię o: zmianie liczby członków rodziny, zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu, innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (np. kontynuacja studiów w innej uczelni, ukończenie studiów w innej uczelni) Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.
O czym muszę poinformować Uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Zapomogi

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Zapomogi

Komisja Stypendialna

1. mgr Anna Kobylecka - przewodnicząca Komisji Stypendialnej,
Komisja Stypendialna

Oświadczenie

Wrocław, dnia ……………………… Nazwisko…………………………………...................................................... Imię……………………………………..…………………………………… PESEL ……………………………….………………….…………………. ……………………………………………………………………………… (adres do korespondencji) OŚWIADCZENIE Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej
Oświadczenie