Misja Uczelni

MISJA

Misją Uczelni jest umożliwienie studentowi zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności jej wykorzystania, poprzez przyjazną ofertę nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości. Wspólny wysiłek społeczności Uczelni pozwala naszym studentom rozwijać kreatywności i wspierać dążenia do osiągania sukcesów oraz tworzenia solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji.

WIZJA

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”  każdego dnia dąży do bycia coraz lepszą uczelnią niepubliczną,  która ma możliwość kształtowania przestrzeni krajowej oraz międzynarodowej dzięki ciągłemu doskonaleniu procesu kształcenia oraz  intensyfikowaniu działań, związanych z jakością kształcenia na kierunku Informatyka. Kładąc ogromny nacisk na dostosowanie programów kształcenia do zmieniającego się  rynku pracy, wierzymy że wielu naszych absolwentów weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji naszej gospodarki.