Kierunek Informatyka – studia inżynierskie i magisterskie z przyszłością

Kierunek Informatyka – studia inżynierskie i magisterskie z przyszłością

UWAGA – NOWOŚĆ!

Na kierunku informatyka uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej   >>>>pobierz informacje<<<<

Studia informatyczne we Wrocławiu – w miejscu, gdzie branża IT rozwija się w dynamiczny sposób dają ci możliwość poszerzenia horyzontów, współpracy z profesjonalistami na poziomie akademickim, nawiązywania kontaktów biznesowych. Wiedza i doświadczenia uzyskane w trakcie studiów na kierunku Informatyka prowadzi do objęcia takich stanowisk jak projektant, konstruktor i administrator baz danych lub sieci i systemów komputerowych.

Wykorzystujemy do kształcenia praktycznych umiejętności najlepsze programy szkoleniowe, oferowane w ramach partnerstwa uczelni w zakresie edukacji  z naszymi partnerami: Cisco, Microsoft, Volvo, IBM oraz wieloma innymi.

W trakcie studiów możesz zdobyć liczne certyfikaty i dyplomy poświadczające uzyskanie wysokich kwalifikacji informatycznych w obszarach oferowanych przez:

 • Cisco (CCNA Exploration),
 • Microsoft (.NET, SQL, Windows Serwer),
 • IBM.

Dodatkowo uzyskasz:

 • Dostęp do naszych platform e-learningowych,
 • W ramach ImagineX dostęp do pełnych wersji oprogramowania Microsoft,
 • Dostęp do rozwiązań i technologii Cisco w ramach Cisco Netacad,
 • Możliwość pracy w wirtualnych środowiskach powstałych we współpracy Uczelni z korporacją IBM.

Wiedzę zdobytą w trakcie studiów I stopnia możesz rozwijać i specjalizować w ramach studiów II stopnia, kontynuując wybraną już specjalność lub decydując się na poszerzenie wiedzy o dodatkowe umiejętności z innej specjalności.

Kierunek: INFORMATYKA

Rodzaj: studia inżynierskie

Profil: praktyczny

Miejsce: Wrocław

Specjalności:

 • Sieci Komputerowe (SK),
 • Inżynieria Systemów Informatycznych (ISI).

Ważne: Nasi studenci wybierają specjalność w trakcie 3 semestru trwania studiów. Daje to możliwość poznania zagadnień ogólnych oraz podstawowych przedmiotów z obu specjalności, to z kolei przyczynia się do trafnego określenia własnych zainteresowań i określenia przyszłej drogi zawodowej.

Absolwent potrafi:

 •  Rozwiązywać złożone zadania informatyczne z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych technik informatycznych,
 • Testować aplikacje mobilne oraz serwerowe,
 • Projektować i rozwijać systemy informatyczne.

Kierunek: INFORMATYKA

Rodzaj: studia magisterskie

Profil: praktyczny

Miejsce: Wrocław

Specjalności:

 • Sieci Komputerowe (SK),
 • Inżynieria Systemów Informatycznych (ISI).

Absolwent potrafi:

 • Samodzielnie rozwiązywać problemy informatyczne,
 • Przygotować, prowadzić, realizować oraz weryfikować projekty informatyczne,
 • Zaprojektować i zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo infrastruktury IT  zapewniania kompensowanego bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Kryteria rekrutacji

Uczelnia przyjmuje kandydatów w trybie wolnego naboru do wyczerpania limitu miejsc. W sytuacji, gdy kandydatów jest więcej niż liczba miejsc przewidziana w trybie rekrutacji, Uczelnia może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne biorąc pod uwagę poziom zdania egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów na studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne lub ocenę ukończenia studiów wyższych w momencie rekrutacji na studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne.

Dodatkowe warunki przyjęć:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia inżynierskie: brak ograniczeń
 • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia magisterskie: wymagany tytuł zawodowy licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier
 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: brak ograniczeń