SZKOLENIA I KURSY

W ofercie kursów z zakresu programowania znajdziesz między innymi szkolenie: Testowanie Oprogramowania czy też Tworzenie Oprogramowania w technologii .NET

W ofercie kursów Microsoft znajdziesz między innymi szkolenia z :Windows Server 2016, Hyper-V czy System Center Operation Manager

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Podczas szkolenia VMware vSphere 6 z opcją migracji do rozwiązania vSphere 6.5 uczestnik nauczy się jak zainstalować, skonfigurować, administrować i monitorwać środowisko vSphere z wykorzystaniem vCenter Server.

Podczas szkolenia Citrix® XenServer® 7, studenci zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem XenServer® 7 oraz XenCenter®. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Podczas szkolenia Red Hat OpenStack® słuchacz nauczy się jak zainstalować, konfigurować, obsługiwać i utrzymywać platformę Red Hat OpenStack. Szkolenie omawia podstawowe elementy jak Keystone, Cinder, Glance, Neutron, Nova, Horizon.

Certyfikat językowy jest dokumentem wydawanym przez upoważnioną do tego instytucję np. ośrodek akademicki, potwierdzający umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny.