Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

  1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
  2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentom przyznaje minister na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.
  3. O przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  4. Wzór formularza wniosku znajduje się na www.gov.pl/szkolnictwo-wyższe/sprawy studentów i doktorantów/.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej