Informatyka inżynierska

Kierunek: INFORMATYKA

Rodzaj: studia inżynierskie

Profil: praktyczny

Miejsce: Wrocław

Studenci  na kierunku informatyka realizują przedmioty o profilu praktycznym. Wiedza przekazywana jest przez praktyków,  którzy są  pracownikami największych firm z branży IT, takich jak Microsoft, IBM. Profil praktyczny oznacza, że główny nacisk kształcenia kładziemy na zdobywanie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania określonego zawodu w wybranej przez ciebie dziedzinie jaką jest Informatyka. W trakcie studiów informatycznych w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu, będziesz też realizować kilka przedmiotów ogólnoakademickich. Dadzą Ci one szerszą perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia z Twojego kierunku studiów. Wyposażą Cię one w wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz pozostałe – praktyczne – przedmioty.

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSIZ Copernicus na studiach magisterskich o profilu praktycznym.  Uwaga! Nowość – uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej

Specjalności:

 1. Inżynieria Systemów Informatycznych – opis

 2. Systemy i sieci komputerowe – opis

 3. Nowość – Inżynieria Sztucznej Inteligencji opis

 4. Nowość – Tworzenie Gier Komputerowych opis

W zależności od wybranej specjalności poznasz:
 • Sieci komputerowe.
 • Języki programowania takie jak Java, C#.NET, ASP.NET, TSQL.
 • Najnowsze metodyki programowania i wzorce projektowe wykorzystywane przez największe firmy z branży IT.
 • Systemy baz danych.
 • Systemy komputerowe.
 • Implementacji rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w rozwiązaniach biznesowych.
 • Korzystania z rozwiązań klasy korporacyjnej (IBM) wykorzystywanych do analizy dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym.
 • Konfiguracji systemów z zakresu IT Security bazujących na technologiach AI.
 • Budowy systemów czujnikowych.
 • Wykorzystania najnowszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy.
 • Tworzenia oprogramowania wykorzystującego najnowsze procesory sztucznej inteligencji.
 • Użycia technologii inteligentnej analizy obrazów.
 • Wdrożenia innowacyjnych systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję wspomagających różnorodne działy gospodarki.
 • Tworzenia własnych rozwiązań korzystających z uczenia maszynowego.
 • Inkorporacji do istniejącego oprogramowania technologii AI.
 • Automatyzacji procesów biznesowych.
 • Technologie Cisco – zagadnienia z zakresu Cisco CCNA.
 • Technologie wykorzystywane w projektowaniu inteligentnych budynków.
 • Technologie Cloudowe – pozwalające przekształcić usługi IT w skuteczniejsze, szybsze i bardziej wydajne źródło innowacji w firmie.
 • Internet rzeczy – który odnosi się do dynamicznego poszerzenia zastosowań sieci i umożliwia on obecnie nie tylko komunikację między ludźmi, ale również między różnymi urządzeniami.
 • Programowanie gier – tworzenie gier komputerowych obejmujące projektowanie, tworzenie grafiki 2 i 3D, oraz optymalne wykorzystanie najnowszych silników graficznych (Unreal Engine, Unity).
 • Projektowania i budowy modeli obiektów graficznych wykorzystywanych we współczesnych grach.
 • Projektowania oświetlenia scen i dynamicznego podświetlania ruchomych trójwymiarowych obiektów.
 • Wykorzystania zaawansowanych technik animacji modeli obiektów ruchomych.
 • Technologie Internetowe- projektowanie, implementację, wdrażanie i eksploatację aplikacji i systemów internetowych.
 • Rozwiązania klastrowe – zasady projektowania, budowy i zarządzanie klastrem komputerowym.
 • Aplikacje internetowe – tworzenie aplikacji webowych , dedykowanych również urządzeniom mobilnym.
 • Systemy wbudowane – w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania takie jak mikrokomputery Parallella oraz oprogramowanie Vivado.
 • Technologie wykorzystywane w procesach automatyzacji Testowania Oprogramowania.
Wykorzystujemy do kształcenia praktycznych umiejętności najlepsze programy szkoleniowe, oferowane w ramach partnerstwa uczelni w zakresie edukacji  z naszymi partnerami: Cisco, Microsoft, Volvo, IBM oraz wieloma innymi. Programy te przygotowują do międzynarodowych certyfikatów informatycznych, które można zdobywać w trakcie studiów. Dodatkowo uzyskasz:
 • Dostęp do naszych platform e-learningowych,
 • W ramach ImagineX dostęp do pełnych wersji oprogramowania Microsoft
 • Dostęp do rozwiązań i technologii Cisco w ramach Cisco Netacad
 • Możliwość pracy w wirtualnych środowiskach powstałych we współpracy Uczelni z korporacją IBM
  W trakcie studiów możesz zdobyć liczne certyfikaty i dyplomy poświadczające uzyskanie wysokich kwalifikacji informatycznych w obszarach oferowanych przez:
 • Cisco (CCNA Exploration)
 • Microsoft (.NET, SQL, Windows Serwer)
 • IBM

Informatyka – studia inżynierskie we Wrocławiu

Osoba studiująca Informatykę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, której zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu inżyniera, zyskuje na tym kierunku możliwość zdobycia solidnej wiedzy teoretycznej, jak również praktycznych umiejętności z różnych dziedzin IT. Poznaje obowiązkowy kanon podstaw informatyki (zarówno w warstwie technicznej, jak i teoretycznej), uzupełniany o najnowsze aktualizacje ze świata technologii i programowania. Rozwój kompetencji nie tylko w dziedzinie informatyki, ale też matematyki sprawia, że absolwenci naszego kierunku skutecznie wyróżniają się na rynku pracy. Naszym celem jest takie przygotowanie studenta, aby jego wiedza i kwalifikacje pozwoliły nie tylko na znalezienie satysfakcjonującej pracy, ale też stały się punktem wyjścia do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji na studiach magisterskich na dowolnej uczelni wyższej.

Studia inżynierskie a licencjackie

Wiele osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku Informatyka zastanawia się, który typ studiów wybrać – inżynierskie czy licencjackie? Każda z opcji wyróżnia się pewnymi zaletami, jednak nasza uczelnia, mając na względzie dobro studentów i ich sukces zawodowy, oferuje studia inżynierskie. Dlaczego? Przede wszystkim studia informatyczne inżynierskie kładą większy nacisk na praktykę i przygotowanie sprzętowe, jak również na warsztaty, szkolenia i realizację zaawansowanych projektów programistycznych. Obowiązkowa praktyka zawodowa trwa 3 miesiące, czyli dłużej niż w trakcie studiów licencjackich. Tytuł zawodowy inżyniera w przypadku kierunków technicznych jest zazwyczaj również lepiej rozpoznawany i odbierany przez pracodawców niż tytuł licencjata.

Kwalifikacje absolwenta informatyki

Osoba po inżynierskich studiach informatycznych w WSIZ we Wrocławiu posiada wiedzę i kwalifikacje z zakresu ogólnych zagadnień oraz systemów informatycznych. Zna zasady budowy współczesnych komputerów i współpracujących z nimi urządzeń, baz danych, sieci komputerowych czy systemów operacyjnych, a także zasady inżynierii oprogramowania, co umożliwia skuteczną pracę w dużych zespołach programistycznych. Absolwent dysponuje też praktycznymi umiejętnościami programowania i tworzenia aplikacji, poznaje metody projektowania baz danych i systemów, jak również dbania o ich bezpieczeństwo oraz ochronę danych. Płynnie posługuje się językiem obcym. Dzięki zdobytym umiejętnościom, może pracować w firmach informatycznych, które zajmują się tworzeniem, wdrażaniem i optymalizacją narzędzi, aplikacji i systemów informatycznych, jak również w przedsiębiorstwach wykorzystujących takie rozwiązania na co dzień. Osoba z dyplomem inżyniera ma również szansę ubiegać się o zatrudnienie jako analityk danych i systemów informatycznych czy specjalista ds. zarządzania lub bezpieczeństwa informacji. Dla osób, które od dawna marzą o studiach na kierunku Informatyka – Wrocław i nasza uczelnia „Copernicus” z pewnością będą stanowić doskonały wybór. W przypadku dodatkowych pytań o studia i szkołę, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji dotyczących kierunku czy procesu rekrutacji.