jeżeli otrzymam stypendium

jeżeli otrzymam stypendium

Należy poinformować Uczelnię o:

Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.