Biblioteka

Misją Biblioteki Uczelnianej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich jej użytkowników. Celem głównym jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla dwóch podstawowych grup odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów.

ZADANIA

ZBIORY

Biblioteka gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

KATALOGI

O zbiorach Biblioteki informują katalogi:

Zbiory katalogowane są w systemie komputerowym i udostępniane z terminali sieciowych. Katalogi tradycyjne dzielą się na alfabetyczne i rzeczowe, (usystematyzowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). Bibliotekę obsługuje zintegrowany system “Sowa”.

CZYTELNIA

Księgozbiór podręczny obejmuje encyklopedie, słowniki i bibliografie ogólne, podstawową literaturę metodologiczną, informacyjną, podręcznikową oraz niektóre wydawnictwa źródłowe z zakresu dyscyplin, reprezentowanych w zbiorach bibliotecznych.
W czytelni znajdują się czasopisma z bieżącej prenumeraty oraz egzemplarze archiwalne. Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są na miejscu.

BAZY DANYCH

Czytelnicy mają możliwość bezpośredniego korzystania  z Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, zawierającego kompleksową bazę aktów prawnych, bogaty zbiór orzecznictwa i urzędowych wyjaśnień, a także praktyczny informator (stawki, odsetki, koszty, baza teleadresowa sądów i instytucji).

Godziny pracy biblioteki:

UWAGA! Korzystanie z biblioteki jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 71 79 50 393

środa  12.00 – 17.30, sobota 10.00 – 15.00

W pozostałe dni tygodnia biblioteka jest nieczynna.

Kontakt: e-mail: biblioteka@wsiz.wroc.pl

SZANOWNY CZYTELNIKU !

Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus informuje o możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej

Nasi studenci mogą korzystać nieodpłatnie, na miejscu ze zbiorów wszystkich bibliotek Politechniki Wrocławskiej (Głównej, wydziałowych i instytutowych). Szczególnie polecamy biblioteki: Główną, Wydziału Informatyki i Zarządzania (w nowym budynku na górze), Wydziału Elektroniki.

Wypożyczać można też bezpłatnie, ale za kaucją. Pożyczając książkę należy zostawić kaucję w wysokości odpowiadającej karze za zagubioną książkę. Kaucja zostaje w całości oddana po zwrocie książki do biblioteki.

Biblioteka Główna PWR udostępnia przez Internet zeskanowane książki. Usługa ta jest dostępna dla wszystkich pod adresem Biblioteka PWR.

Więcej informacji o tej usłudze w innych bibliotekach (AGH, UJ, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski itp.).

Uczelnia posiada również dostęp do mięndzynarodowej bazy publikacji naukowych – Wirtualnej Biblioteki Nauk zrealizowanej ze środków Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby wirtualnej biblioteki dostępnę są wyłącznie z terenu Uczelni Wsiz “Copernicus” pod adresem Wirtualna Biblioteka Nauk