Akademia Cisco

JUŻ 11 LAT JESTEŚMY AKADEMIĄ CISCO !

Program Cisco Networking Academy (Akademia Lokalna Cisco WSIZ Copernicus) oferuję możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Wymagania

Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Kod Nazwa kursu Cena brutto
C1 Akademia Cisco semestr 1 800 zł.
C2 Akademia Cisco semestr 2 800 zł.
C3 Akademia Cisco semestr 3 800 zł.
C4 Akademia Cisco semestr 4 800 zł.

Podane ceny nie obowiązują studentów WSIZ Copernicus.

Dokumenty przydatne kandydatom i uczestnikom Akademii CISCO

Materiały CCNA 1

Egzamin Practice – Skills Based Exam

Case Study (studium przypadku) – projekt

Materiały CCNA 3

Egzamin Practice – Skills Based Exam

Case Study (studium przypadku) – projekt

Pozostałe materiały CCNA 3

Kontakt w sprawie Akademii Cisco

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja, świadectwa ukończenia;

Opiekun: mgr inż. Bartosz Majorowski (tel. +48 603 85 24 66; bmajorowski@wsiz.wroc.pl)

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław