Informatyka II stopnia Magisterska

Kierunek: INFORMATYKA

Rodzaj: studia  II stopnia magisterskie (magister inżynier)

Profil: praktyczny

Miejsce: Wrocław

Studia na kierunku informatyka prowadzące do uzyskania tytułu magistra inżyniera, uczą tego co na rynku pracy jest najcenniejsze, a mianowicie pokazują jak zrozumieć idee i problemy a także narzędzia informatyczne. Informatyka jest dziedziną szeroką, którą cechuje ciągła zmiana i pęd za postępem, dlatego też w ofercie studiów magisterskich w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania “Copernicus" znajdziesz te przedmioty, które pozwolą ci na kształtowanie Twoich zainteresowań naukowych oraz te które pozwolą ci zostać zauważonym na branżowym rynku pracy. Nasza Uczelnia kładzie nacisk na praktykę, stąd profil praktyczny studiów i zajęcia słuchaczy kierunku Informatyka z przedstawicielami największych banków w Europie oraz  takich firm jak IBM.

Studia informatyczne we Wrocławiu – w miejscu, gdzie branża IT rozwija się w dynamiczny sposób dają ci możliwość poszerzenia horyzontów, współpracy z profesjonalistami na poziomie akademickim, nawiązywania kontaktów biznesowych. Wiedza i doświadczenia uzyskane w trakcie studiów na kierunku Informatyka prowadzi do objęcia takich stanowisk jak projektant, konstruktor i administrator baz danych lub sieci i systemów komputerowych.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Jako absolwent studiów II stopnia możesz kontynuować naukę we wszystkich uczelniach krajowych i zagranicznych na studiach doktoranckich.

Uwaga! Nowość – uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia II stopniapobierz

Wykaz przedmiotów na studiach II stopniapobierz

Kandydaci, którzy nie posiadają tytułu zawodowego inżynier lub nie osiągnęli właściwych dla kierunku efektów uczenia się, mają możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji o kwalifikacje inżynierskie w stopniu nieprzekraczającym 30 ECTS.

W zależności od wybranej specjalności poznasz:

 • Sieci komputerowe
 • Języki programowania takie jak Java, C#.NET, ASP.NET, TSQL
 • Metody planowania i analizy eksperymentów
 • Najnowsze metodyki programowania i wzorce projektowe wykorzystywane przez największe firmy z branży IT
 • Systemy komputerowe oraz systemy baz danych
 • Projektowanie, implementację, wdrażanie i eksploatację aplikacji i systemów internetowych
 • Możliwości jakie niesie ze sobą wirtualizacja urządzeń sieciowych oraz systemów operacyjnych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych, webowych i mobilnych
 • Zagadnienia integracji lokalnych zasobów informatycznych z rozwiązaniami chmurowymi
 • Technologie wykorzystywane w projektowaniu inteligentnych budynków
 • Technologie Cloudowe – pozwalające przekształcić usługi IT w skuteczniejsze, szybsze i bardziej wydajne źródło innowacji w firmie
 • Internet rzeczy – który odnosi się do dynamicznego poszerzenia zastosowań sieci i umożliwia on obecnie nie tylko komunikację między ludźmi, ale również między różnymi urządzeniami
 • Programowanie gier – tworzenie gier komputerowych obejmujące projektowanie, tworzenie grafiki 2 i 3D, oraz optymalne wykorzystanie najnowszych silników graficznych (Unreal Engine, Unity)
 • Trendy rozwojowe w informatyce wraz z nauką ich prognozowania
 • Projektowanie, implementację, wdrażanie i eksploatację aplikacji i systemów internetowych
 • Rozwiązania klastrowe – zasady projektowania, budowy i zarządzanie klastrem komputerowym
 • Aplikacje internetowe – tworzenie aplikacji webowych , dedykowanych również urządzeniom mobilnym
 • Systemy wbudowane – w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania takie jak mikrokomputery Parallella oraz oprogramowanie Vivado
 • Technologie wykorzystywane w procesach automatyzacji Testowania Oprogramowania

Wykorzystujemy do kształcenia praktycznych umiejętności najlepsze programy szkoleniowe, oferowane w ramach partnerstwa uczelni w zakresie edukacji  z naszymi partnerami: Cisco, Microsoft, Volvo, IBM oraz wieloma innymi. Programy te przygotowują do międzynarodowych certyfikatów informatycznych, które można zdobywać w trakcie studiów.

Dodatkowo uzyskasz:

 • Dostęp do ciągłej aktualizacji wykładanych treści.
 • Możliwość współpracy i spotkań z ekspertami reprezentującymi przedsiębiorstwa z obszaru najnowszych technologii IT.
 • Dostęp do naszych platform e-learningowych.
 • Doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem standardów korporacyjnych.
 • W ramach ImagineX dostęp do pełnych wersji oprogramowania Microsoft.
 • Dostęp do rozwiązań i technologii Cisco w ramach Cisco Netacad.
 • Możliwość pracy w wirtualnych środowiskach powstałych we współpracy Uczelni z korporacją IBM.

 

W trakcie studiów możesz zdobyć liczne certyfikaty i dyplomy poświadczające uzyskanie wysokich kwalifikacji informatycznych w następujących obszarach:

 • CCNA Exploration
 • .NET, SQL, Windows Serwer
 • IBM