Praktyki

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych na kierunku Informatyka

Studenckie zagraniczne praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe są organizowane zgodnie z wytycznymi Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) zarówno w zakresie programu jak i czasu trwania.