Microsoft

Microsoft

Podczas szkolenia z Hyper-V i System Center 2016 Virtual Machine Manager, uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem Microsoft Hyper-V w wersji 2012 R2/2016 oraz obsługi komponentu System Center 2016 Virtual Machine Manager .

Celem kursu „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu technologii Cisco, Microsoft, VMware oraz Citrix lub OpenStack

Program kursu przewiduje omówienie, przegląd wymagań i instalacji SCOM oraz monitorowanie usłg Windows, maszyn Linux oraz infrastruktury sprzętowej.

Podczas szkolenia z Hyper-V i System Center 2016 Virtual Machine Manager, uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem Microsoft Hyper-V w wersji 2012 R2/2016 oraz obsługi komponentu System Center 2016 Virtual Machine Manager .

Szkolenie omawia kwestie konfiguracji zaawansowanych funkcji DHCP, DNS oraz implementację i utrzymanie IPAM wraz z wdrażaniem ciągłości działania i odtwarzania po awarii.

Program kursu przewiduje zagadnienia związane z usługa przechowywania i replikacji. Porusza kwestie kontenerów Windows oraz Docker.

Szkolenie przedstawia tematykę klastra failover a w tym: porówanie klastra pracy awaryjnej w systemie Windows 2003/2008/2012/2016 oraz wdrożenie i utrzymanie pracy klastra.

Kurs porusza takie zagadnienia jak instalowanie, planowanie i konfigurowanie IPv4, DHCP, DNS czy sieć Hyper-V oraz wdrażanie serwera Nano w Hyper-V 2016.

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki Windows Server 2016. Podczas kursu poznasz zagadnienia związane z instalowaniem i  konfigurowaniem serwera Hyper-V 2012 R2 również do wersji Hyper-V 2016.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem Microsoft Exchange Server 2016. W trakcie pracy dowiesz się jak konfigurować środowisko oraz zarządzać nim przy użyciu interfejsu GUI i powłoki Exchange Management.

Kurs przedstawia zagadnienia usług domenowych Active Directory Windows  –  w tym administrowanie i  zarządzanie obiektami oraz konfigurowanie i zarządzanie zasadami grupy. Dodatkowo zostanie poruszona tematyka problemów i tworzenia kopii zapasowych.

Celem szkolenia jest wprowadzenie do środowiska laboratoryjnego, usług zdalnego pulpitu oraz jego architektura. Dodatkowo zostaną poruszone zagadnienia takie jak instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie RDS.

Podczas szkolenia z z usługi Hyper-V uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem Microsoft Hyper-V w wersji 2012 R2/2016.