Implementing, configuring and managing Hyper-V environment

Implementing, configuring and managing Hyper-V environment

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 1000 PLN

Opłatę należy uiścić jednorazowo (podczas rekrutacji)

Opłata czesnego Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – HYPER-V”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – HYPER-V”.

Zakres kursu:

Podczas szkolenia z z usługi Hyper-V uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem Microsoft Hyper-V w wersji 2012 R2/2016

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Interfejsów zarządzania w środowisku Hyper-V
 • Implementacji i konfiguracji serwerów Hyper-V
 • Integracji z usługą AD DS
 • Zarządzania hostami Hyper-V
 • Zarządzania zasobami dyskowymi
 • Zarządzania infrastrukturą sieciową
 • Wdrażania i zarządzania maszynami wirtualnymi
 • Wysokiej dostępności oraz nadmiarowości
 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V
 • Konfiguracji mechanizmów migracji na żywo oraz replikacji
 • Monitorowania dostępnych zasobów

Każdy uczestnik kursu dostaje do dyspozycji na czas jego trwania niezbędne indywidualne zasoby do realizacji w/w szkolenia oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

 • Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych Microsoft® Windows Server™.
 • Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie Implementing, configuring and managing Hyper-V environment, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub wypełnia zgłoszenie za pomocą formularza rekrutacja on-line.
 • kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia opłat za kurs.
 • Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Kursy są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Kontakt w sprawie kursu

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Opiekun kursu: mgr inż. Krzysztof Szwedo (tel. +48 662 115 405; krzysiek@wsiz.wroc.pl)

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław