Implementing and managing Windows Remote Desktop Services

Implementing and managing Windows Remote Desktop Services

>Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na kurs  jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 800 PLN

Opłatę należy uiścić jednorazowo (podczas rekrutacji). Podana cena jest kosztem kursu przy pełnej 12 osobowej grupie.

Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – RDS”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – RDS”.

Zakres kursu:

Teoria

  1. Introduction to the lab environment for Virtualization
  2. Introduction to Remote Desktop Services
  3. Architecture of Remote Desktop Services

Praktyka

  1. Installing, configuring and managing RDS:
  2. App-V
  3. RD Web Access
  4. Remote Desktop Server Farm
  5. Troubleshooting
Każdy uczestnik kursu dostaje do dyspozycji na czas jego trwania niezbędne indywidualne zasoby do realizacji w/w szkolenia oraz materiały w wersji elektronicznej.

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych Microsoft® Windows Server™.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie „Managing Active Directory services and Group Policy Objects”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy,  kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za kurs.

Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kursy są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie kursów

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Opiekun kursu: mgr inż. Krzysztof Szwedo (mail: krzysiek@wsiz.wroc.pl, kom: +48 662 115 405).

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul.Inowrocławska 56

53-648 Wrocław