Hyper-V oraz System Center Virtual Machine Manager

Hyper-V oraz System Center Virtual Machine Manager

TRWA REKRUTACJA NA 3 EDYCJĘ !

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 1400 PLN

Opłatę należy uiścić jednorazowo (podczas rekrutacji)

Opłata czesnego Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SC VMM”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SC VMM”.

Zakres kursu:

Podczas szkolenia z Hyper-V i System Center 2016 Virtual Machine Manager, uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem Microsoft Hyper-V w wersji 2012 R2/2016 oraz obsługi komponentu System Center 2016 Virtual Machine Manager . Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Rozwiązań związanych z wirtualizacją firmy Microsoft
 • Komponentów System Center 2016 (VMM)
 • Interfejsów zarządzania w środowisku Hyper-V
 • Implementacji i konfiguracji serwerów Hyper-V
 • Integracji z usługą AD DS.
 • Zarządzania hostami Hyper-V
 • Zarządzania zasobami dyskowymi
 • Zarządzania infrastrukturą sieciową
 • Wdrażania i zarządzania maszynami wirtualnymi
 • Wysokiej dostępności oraz nadmiarowości
 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V
 • Konfiguracji mechanizmów migracji na żywo oraz replikacji
 • Monitorowania dostępnych zasobów
 • Implementacji komponentu System Center Virtual Machine Manager
 • Dodawania i zarządzania hostami Hyper-V w konsoli VMM
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi z wykorzystaniem VMM
 • Zarządzanie zasobami dyskowymi z wykorzystaniem VMM
 • Zarządzania uprawnieniami z wykorzystaniem VMM
 • Konfiguracji i zarządzania bibliotekam w VMM
 • Tworzenia oraz zarządzania chmurą prywatną poprzez konsolę VMM

Każdy uczestnik kursu dostaje do dyspozycji na czas jego trwania niezbędne indywidualne zasoby do realizacji w/w szkolenia oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

 • Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych Microsoft® Windows Server™.
 • W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie kursu zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.
 • Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie Hyper-V oraz System Center Virtual Machine Manager, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub wypełnia zgłoszenie za pomocą formularza rekrutacja on-line.
 • kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia opłat za kurs.
 • Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Kursy są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty, przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu  „Hyper-V oraz System Center Virtual Machine Manager” nie jest wymagane przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Kontakt w sprawie kursu

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Opiekun kursu: mgr inż. Krzysztof Szwedo (tel. +48 662 115 405; krzysiek@wsiz.wroc.pl)

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław