Zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT

Zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT

TRWA REKRUTACJA NA 2 EDYCJĘ !

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 5200 PLN 4600 PLN

Opłatę należy uiścić jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1150 PLN (I rata – przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramu)

Opłata czesnego Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – WIRTUALNE.IT”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – WIRTUALNE.IT”.

Zakres kursu:

Celem kursu „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu technologii Cisco, Microsoft, VMware oraz Citrix lub OpenStack (grupa decyduje, która z tych dwóch technologii będzie realizowana).

Zawartość merytoryczna kursu odnosić się będzie do poznania najpopularniejszych technologii wirtualizacji środowisk IT, a w szczególności: Hyper-V, System Center VMM, ESXi, vCenter, vSphere, XenServer, oraz XenCenter lub OpenStack.

Dodatkowe rozwiązania i technologie: Windows Server, Linux, DNS, DHCP, AD DS, AD CS, GPO, SSTP, PowerShell, PowerCLI, HA, DRS, SDRS, Replication, klastry, iSCSI, RemoteApp, wirtualizacja sieci, System Center, Xwn Server, VLAN, Trunk, Cisco EtherChannel, SDN.

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

  • Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych MS Windows lub Linux/Unix w tym wersji serwerowych.
  • W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie kursu zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.
  • Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub wypełnia zgłoszenie za pomocą formularza rekrutacja on-line
  • kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za kurs
  • Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty, przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu  „Implementacja, administracja i zarządzanie wirtualną infrastrukturą IT” nie jest wymagane przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Kontakt w sprawie kursu

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Opiekun kursu: mgr inż. Krzysztof Szwedo (tel. +48 662 115 405; krzysiek@wsiz.wroc.pl)

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław