Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Ubezpieczenie NNW Studentów

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów 12 Październik 2016

UWAGA !!!
Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni  ubezpieczyć się  od  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW)  zgodnie z Regulaminem studiów § 12 ust. 3.
Studenci którzy  są  ubezpieczeni,  składają oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia dołączając kserokopię  polisy, która w trakcie roku akademickiego musi być aktualizowana.
Studenci bez aktualnego ubezpieczenia nie będą przyjmowani   przez  pracodawcę  na praktyki zawodowe.
Wpłaty przelewem na r-ek bankowy uczleni
BZ WBK S.A. 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000 
lub gotówką w pok. Nr 10 od poniedziałku do soboty w godz. 8-14
Termin wpłat  do dnia   31.10.2016 r.
Ubezpieczyciel  -   ERGO HESTIA  (Pakiet bezpieczna szkoła)
Składka roczna  35,00 zł                suma ubezpieczenia    12.000,00 zł
Przedmiotem ubezpieczenia są  następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

powrót archiwum wiadomości