NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE JAKO PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA UDANEJ KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW ZSTE POWR.03.01.00-00-T030/18

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE JAKO PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA UDANEJ KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW ZSTE POWR.03.01.00-00-T030/18

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu  zakończyła z sukcesem realizację projektu p.t.

Nowoczesne technologie informatyczne  jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2018-11-01 do: 2020-12-31

Nr. Projektu POWR.03.01.00-00-T030/18

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Liderem Projektu była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu

Projekt został zrealizowany w Partnerstwie z Zespołem Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (ZSTE) we Wrocławiu.

Dofinansowanie w kwocie 484 975,00 zł                                                                                       

– ze środków europejskich w kwocie 421 378,93 zł

– ze środków dotacji celowej w kwocie 63 596,07 zł

– wkład własny w kwocie 15 000,00 zł

 Projekt był przeznaczony dla uczniów zainteresowanych nabyciem kompetencji z zakresu technologii .NET.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa określonym w POWER wśród  uczniów technikum  poprzez przygotowanie i realizację kursu z zakresu technologii .NET oraz przedsiębiorczości.

Nabyto określone w programie kompetencje zawodowe i pozwalające na poszerzenie wiedzy specjalistycznej, aktywizację zawodową i społeczną oraz ułatwienie uczestnikom wejście na rynek pracy.

W ramach projektu 80 uczniów technikum (67M i 13K) podniosło kompetencje zawodowe odpowiadające na potrzeby rynku pracy w zakresie specjalistów ds. oprogramowania

Powstał program kształcenia dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego stworzony we współpracy z Partnerem projektu. Program z zakresu technologii .NET.

Podziel się:

Zobacz także


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/wsiz/single.php on line 48