Warunki odpłatności – studia inżynierskie

Informatyka STUDIA INŻYNIERSKIE

Warunki odpłatności za studia stacjonarne

Opłata jednorazowa za semestr w wysokości 2400 zł płatna:

  • semestr zimowy – do 05.10
  • semestr letni – do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia inżynierskie (7 semestrów)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

490 zł

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

490 zł

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł !

Opłata wpisowa na wyższy semestr wynosi 300zł !

Warunki odpłatności za studia niestacjonarne

Opłata jednorazowa za semestr w wysokości 2400 zł płatna:

semestr zimowy – do 05.10

semestr letni – do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia inżynierskie (7 semestrów)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

490 zł

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

490 zł

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ:

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Opłata wpisowa wynosi 100 zł !

Wpisowe (poza okresem promocyjnym) ustala się jako opłatę jednorazową (rekrutacyjną) w kwocie 100 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.