Warunki odpłatności – studia inżynierskie

Informatyka STUDIA INŻYNIERSKIE

Warunki odpłatności*  za studia stacjonarne

* Dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł !

Opłata wpisowa na wyższy semestr wynosi 300zł !

 

 

Warunki odpłatności* za studia niestacjonarne

 

* Dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł !

Opłata wpisowa na wyższy semestr wynosi 300zł !

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ:

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Wpisowe (poza okresem promocyjnym) ustala się jako opłatę jednorazową (rekrutacyjną) w kwocie 100 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.