Rekrutacja 2018/2019

DZIAŁ REKRUTACJI:

 (71) 79-50-393 / (71) 79-50-399 (czynny w godzinach pracy dziekanatu)

Informacja o Administratorze Danych Osobowych (ADO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych studentów (kandydatów na studentów) jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56,  53-648 Wrocław. Źródłem danych jest kwestionariusz osobowy i informacje przekazywane przez studentów (kandydatów na studentów) uprawnionym pracownikom Uczelni.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu określonym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: b.majorowski@wsiz.wroc.pl

FORMULARZ REKRUTACJI ONLINE

Zasady rekrutacji na rok 2018/2019

 • Kierunek: INFORMATYKA (inżynierskie) stacjonarne, niestacjonarne, opłaty
 • Kierunek: FIZJOTERAPIA (licencjackie) rekrutacja tylko  na szósty semestr, opłaty

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • 4 aktualne zdjęcia (35×45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowego w kwocie 100 zł**
 • kserokopia dowodu osobistego – oryginał do wglądu
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał do wglądu (dla kandydatów na studia magisterskie)

** Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji kandydata ze studiów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o naukę oraz uiszczenie opłaty wpisowego.

Opłaty prosimy wnosić na konto Uczelni: Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie (pokój nr 14).

 1. Inowrocławska 56 ; 53-648 Wrocław
  tel. (0-71) 79-50-393, tel. (0-71) 79-50-399, fax (0-71) 79-50-388
  e-mail: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych – pokój nr 14, dziekanat

Poniedziałek 08:00 – 16:00
Wtorek 08:00 – 16:00
Środa 08:00 – 18:00
Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 16:00
Sobota 08:00 – 15:00
Niedziela 09:00 – 14:00