Rekrutacja 2020/2021

 

 

DZIAŁ REKRUTACJI:

 kontakt: (71) 79-50-393 / (71) 79-50-399 (czynny w godzinach pracy dziekanatu)

e-mail: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Informacja o Administratorze Danych Osobowych (ADO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych studentów (kandydatów na studentów) jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56,  53-648 Wrocław. Źródłem danych jest kwestionariusz osobowy i informacje przekazywane przez studentów (kandydatów na studentów) uprawnionym pracownikom Uczelni.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu określonym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: b.majorowski@wsiz.wroc.pl

Zasady rekrutacji na rok 2020/2021

FORMULARZ REKRUTACJI ONLINE

Ważne informacje:

 • Kierunek: INFORMATYKA* (inżynierskie) stacjonarne, niestacjonarne, opłaty
 • Oferowane specjalności:
 1. Nowość – Inżynieria Sztucznej Inteligencji opis

 2. Nowość – Tworzenie Gier Komputerowych opis

 3. Inżynieria Systemów Informatycznych opis

 4. Systemy i sieci komputerowe – opis

 
 • Oferowane specjalności:
 1. Inżynieria Systemów Informatycznych opis

 2. Systemy i sieci komputerowe – opis

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata
 2. Oryginał i kopia świadectwa dojrzałości.
 3. Jedno zdjęcie cyfrowe zgrane na płycie CD (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, spakowane w kopercie, format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi) * w nazwie zdjęcia należy wpisać swój numer PESEL).
 4. Dowód wniesienia opłaty wpisowego w kwocie 100 zł**
 5. Dowód osobisty – oryginał do wglądu.
 6. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał do wglądu (dla kandydatów na studia magisterskie)

** Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji kandydata ze studiów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o naukę oraz uiszczenie opłaty wpisowego.

Opłaty prosimy wnosić na konto Uczelni: Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

 1. Inowrocławska 56 ; 53-648 Wrocław
  tel. (0-71) 79-50-393, tel. (0-71) 79-50-399
  e-mail: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych – pokój nr 14, dziekanat

Poniedziałek 08:00 – 16:00
Wtorek 08:00 – 16:00
Środa

08:00 – 16:00

Czwartek

08:00 – 16:00

Piątek 08:00 – 16:00
Sobota 08:00 – 15:00
Niedziela nieczynne