Rekrutacja on-line

Rekrutacja on-line

Dane kandydataAdres do korespondencji

Świadectwo dojrzałości (jeśli dotyczy)
Proszę o przyjęcie na studia:

Poprzednia szkoła wyższa (jeśli dotyczy)
Dane do faktury (jeśli dotyczy)


 1. Podane przeze mnie informacje w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowy dla potrzeb
  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych
  Dz.U.Nr 133. poz. 883.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz procesu dydaktycznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
  jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz procesu dydaktycznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu w celu przesyłania treści, dotyczących oferty edukacyjnej, na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.
 5. Informujemy, że Państwa zgoda (za wyjątkiem danych osobowych wymaganych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) może zostać cofnięta w
  dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD (bartosz@wsiz.wroc.pl) spod
  adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani
  udostępniane organizacjom międzynarodowym.