Ogłoszenie o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 “Trzecia Misja Uczelni”

Do wspólnej realizacji projektu z WSIZ “Copernicus” w ramach konkursu  POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 “Trzecia Misja Uczelni” został wybrany i rolę Partnera będzie pełnił Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.

 

 

Podziel się: