Warunki odpłatności – studia II stopnia magisterskie

Informatyka STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Warunki odpłatności* za studia stacjonarne

* Dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

** 5% zniżki na całe studia dla absolwentów WSIZ “Copernicus"

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł ! (poza okresem promocji)

Opłata za przyjęcie na wyższy semestr wynosi 300 zł !

 

 

Warunki odpłatności* za studia niestacjonarne

* Dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

** 5% zniżki na całe studia dla absolwentów WSIZ “Copernicus"

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł ! (poza okresem promocji)

Opłata za przyjęcie na wyższy semestr wynosi 300 zł !

 

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ:Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

 

Wpisowe (poza okresem promocyjnym) ustala się jako opłatę jednorazową (rekrutacyjną) w kwocie 100 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.