Warunki odpłatności – studia II stopnia magisterskie

Informatyka STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Warunki odpłatności za studia stacjonarne

 

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł ! (poza okresem promocji)

Opłata za przyjęcie na wyższy semestr wynosi 300 zł !

Warunki odpłatności za studia niestacjonarne

 

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa wynosi 100 zł ! (poza okresem promocji)

Opłata za przyjęcie na wyższy semestr wynosi 300 zł !

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ:Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Wpisowe (poza okresem promocyjnym) ustala się jako opłatę jednorazową (rekrutacyjną) w kwocie 100 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.