Warunki odpłatności – studia II stopnia magisterskie

Informatyka STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Warunki odpłatności za studia stacjonarne

Opłata jednorazowa za semestr w wysokości 2500 zł płatna:

semestr zimowy – do 05.10

semestr letni – do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia II stopnia magisterskie (4 semestry)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

510 zł*

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

510 zł*

* Specjalnie dla naszych Absolwentów – rabat na czesne w wysokości 10%

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

 

Opłata wpisowa wynosi 100 zł ! (poza okresem promocji)

Opłata za przyjęcie na wyższy semestr wynosi 300 zł !

 

Warunki odpłatności za studia niestacjonarne

Opłata jednorazowa za semestr w wysokości 2500 zł płatna:

semestr zimowy – do 05.10

semestr letni – do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia II stopnia magisterskie (4 semestry)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

510 zł*

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

510 zł*

* Specjalnie dla naszych Absolwentów – rabat na czesne w wysokości 10%

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

 

Opłata wpisowa wynosi 100 zł ! (poza okresem promocji)

Opłata za przyjęcie na wyższy semestr wynosi 300 zł !

 

 

 

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ:

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Wpisowe (poza okresem promocyjnym) ustala się jako opłatę jednorazową (rekrutacyjną) w kwocie 100 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.