Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Skład komisji

SKŁAD KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Na podstawie „Regulaminu Studiów” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana w skład, której wchodzą:

  1. Przewodniczący komisji.
  2. Promotor.
  3. Recenzent.

1)   przewodniczącym komisji może być dziekan lub prodziekan, lub wyznaczona przez dziekana osoba posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora,

2)   promotora lub recenzenta w uzasadnionych przypadkach może zastąpić osoba wyznaczona przez dziekana, posiadająca, co najmniej stopień naukowy doktora,

  1. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan, jednak nie później niż w okresie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
  2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i składa się z prezentacji pracy dyplomowej oraz sprawdzenia wiedzy studenta w zakresie podanym w programie kształcenia.
  3. Wykaz pytań do egzaminu dyplomowego znajduje się w „Wirtualnym Dziekanacie”.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU

Informatyki, Administracji i Fizjoterapii

Dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIiZ