Rekrutacja-on-line

Aktualności

Ubezpieczenie NNW Studentów

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2016 r. oraz studenci z nowego naboru powinni ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych

Studia podyplomowe WSIZ & IBM

Nowe kierunki studiów podyplomowych

IBM Bluemix - wykład dla studentów WSiZ Copernicus - 8 Październik 2016

Czy budowanie innowacyjnych aplikacji mobilnych i web'owych musi być trudne? Zdecydowanie nie, a platforma IBM Bluemix jest tego najlepszym przykładem.

Praktyki studenckie !

Oferta praktyk dla studentów kierunku FIZJOTERAPIA

Uwaga Studenci!

W dniach od 30.04.2016 - 03.05.2016 oraz w dniu 26.05.2016 uczelnia będzie zamknięta.

Uwaga Studenci

Informujemy, że w miesiącach kwiecień, maj Dziekanat będzie nieczynny w niedziele.

Uwaga Studenci!

Dnia 25 marca 2016 roku Dziekanat będzie nieczynny.

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Zarządząnie usługami IT

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe organizowane we współpracy uczelni WSIZ „Copernicus" z firmą IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. w ramach programu Inicjatywa Akademicka.

Celem studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i administracja systemem do zarządzania usługami IT z wykorzystaniem technologii IBM” jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozwiązań wspomagających prcesy zarządzania i automatyzacji usług z wykorzystaniem rozwiązań z rodziny produktów Tivoli.

Zakres tematyczny realizowanego materiału:

 • ITIL (zbiór najlepszych praktyk do zarządzania usługami IT) w środowisku IBM.
 • Architektura Systemowa Maximo/SCCD/ICD (Middleware Components).
 • Przegląd narzędzi wspierających zarządzanie usługami (Maximo/SCCD/ICD, TADDM, ITIC).
 • Podstawy silnika systemu do zarządzania usługami (Tivoli Process Automation Engine).
 • Zarządzanie zasobami w środowisku IT i nie IT (Asset Management).
 • Narzędzia wspierające zarządzanie procesami IPC (Incident, Problem & Change Management).
 • Zarządzanie komponentami infrastruktury oraz konfiguracją (Change & Configuration Item Management).
 • Operacje na rozległych zbiorach danych (Migration Manager).
 • Zbieranie danych o konfiguracji sprzętowej i aplikacji w rozległej infrastrukturze (Tivoli Application Dependency Discovery Managmeent - TADDM).

Czas trwania studiów: 2 semestry / 200 godzin / 60 punktów ECTS.

Termin startu najbliższej edycji studiów: pażdziernik - grudzień 2016 r.

Forma zajęć: warsztaty (wielkość grupy od 8 do 12 osób).

Opiekun studiów podyplomowych:

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia):

Program studiów:

Prowadzący:

 • Michał Masiuk, Michał Środa, Mariusz Zawadzki, Łukasz Pawlak, Paweł Marszewski, Michał Wiatroszak
 • Zbigniew Bednarek, Damian Kwiatkowski, Mariusz Kaluga, Anna Kaczmarek, Rafał Sobolewski 

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych, baz danych oraz języka skrytowego.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i administracja aplikacją do zarządząnia usługami IT z wykorzystaniem technologii IBM”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki odpłatności

Całkowity koszt dla 1 uczestnika: 5200 PLN.

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1350 PLN (I rata - przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – IBM Tivoli”,

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i administracja aplikacją do zarządząnia usługami IT z wykorzystaniem technologii IBM” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław

* nie obowiązuje w przypadku realizacji studiów w formie kursu