Studia magisterskie – kierunek Informatyka

Z przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie Uczelni uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka.

Podziel się: