Możliwość zaliczenia praktyk studenckich realizowanych w ramach zadań przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu istnieje możliwość uzyskania zaliczenia studenckich praktyk zawodowych lub ich części na  podstawie wykonywania czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, bez skierowania na praktykę i bez porozumienia Uczelni z Podmiotem, wyłącznie na podstawie zaświadczenia potwierdzającego charakter wykonywanych czynności i liczbę zrealizowanych godzin. Nie będzie wymagane także przedstawienie sprawozdania i osiągnięcie – wymaganych programem studiów – efektów uczenia się.  Studenci wspomagający podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-składają jedynie wniosek do Dziekana o zaliczenie praktyki wraz z załączonym zaświadczeniem potwierdzającym charakter wykonywanych czynności i liczbę godzin.wydanym przez uprawniony podmiot. Studenci przed rozpoczęciem praktyki powinni mieć założony profil zaufany ePUAP.

„Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu (WSSE) oraz 26 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (PSSE) na terenie woj. dolnośląskiego są zainteresowane przyjęciem studentów na  praktykę. Każda PSSE może przyjąć 1 – 2 studentów, natomiast PSSE we Wrocławiu przyjmie 10 studentów. Warunkiem przyjęcia studenta na praktykę jest co najmniej |-miesięczny okres praktyki. Ponadto studenci przed rozpoczęciem praktyki powinni mieć założony profil zaufany ePUAP (system SEPIS wymaga logowania się przy użyciu profilu zaufanego). Praca będzie wiązała się z dostępem do danych osobowych wrażliwych (dotyczących stanu zdrowia)”

Podziel się: