Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Systemy bezpieczeństwa w IT

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwem w IT” organizowane we współpracy uczelni WSIZ „Copernicus" z firmą IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. w ramach programu Inicjatywa Akademicka.

Celem studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa w IT” jest przekazanie wiedzy z zakresu najpopularniejszych systemów i rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.  

 Zakres tematyczny studiów:

 • Project management methodologies
 • Communication and presentation
 • QRadar Classes (SIEM, SIM, ESM technologies)
 • ITIL INTRO - processes in IT
 • IT Security Market & Corporate Governance Overview
 • ITIL and IT Processes Labor
 • Business Continuity & Disaster Recovery
 • Network or Digital Forensics
 • Advance Persistent Threats
 • Networking Fundamentals
 • Cloud Computing
 • WiFi Pentesting
 • SET Tool Kit
 • Building Security Centers form conception till execution
 • Human factor in Security
 • CISSP Introduction
 • IT Security Analitic Practise
 • DDoS attacks and protection practice
 • Essence of IDS and IPS in Security
 • Security Incident Handling methods by CSIRT
 • IDS/IPS and Honeypots
 • Process approach in ISM. Assessment of maturity levels of IS processes

Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godzin / 60 punktów ECTS.

Termin startu najbliższej edycji studiów: Październik - Grudzień 2017 r.

Forma zajęć: warsztaty (wielkość grup od 8 do 12 osób), prowadzone w języku polsko-angielskim oraz angielskim.

Zajęcia odbywają się: średnio 1 raz w tygodniu, poniedziałek – piątek w godzinach 17:30–21:15 lub sobota – niedziela (godziny do ustalenia).

Opiekun studiów podyplomowych:

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia):

Program studiów:

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych MS Windows, Linux/Unix oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa w IT”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki odpłatności

Całkowity koszt dla 1 uczestnika: 5200 PLN. Nowa niższa cena 4900 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1250 PLN (I rata - przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – IT Security”

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa w IT” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław

* nie obowiązuje w przypadku realizacji studiów w formie kursu