Citrix XenServer 7 – konfiguracja i administracja

Citrix XenServer 7 – konfiguracja i administracja

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na kurs  jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 1400 PLN

Opłatę należy uiścić jednorazowo (podczas rekrutacji. Podana cena jest kosztem kursu przy pełnej 12 osobowej grupie.

Santander Bank Polska S.A. O/W 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – Citrix”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – Citrix”.

Zakres kursu

Podczas szkolenia “Citrix® XenServer® 7”, słuchacze zostaną zapoznani z podstawami pozwalającymi efektywnie instalować, konfigurować i administrować produktem XenServer® 7 oraz XenCenter®. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Adresaci szkolenia

 • Administratorzy systemów
 • Inżynierowie systemowi
 • Operatorzy odpowiedzialni za funkcjonowanie serwerów Citrix® XenServer® 7.

Główne korzyści

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Instalowania i implementacji produktu XenServer
 • Instalowania i implementacji produktu XenCenter
 • Tworzenia i zarządzania sieciami
 • Konfigurowania przestrzeni danych (vDisk)
 • Tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi
 • Implementacji puli zasobów
 • Implementacji przełączników dystrybucyjnych (DVS)
 • Implementacji zadządzania obciążeniem w oparciu o Workload Balancing (WLB)
 • Konfigurowania wysokiej dostępności
 • Zarządzania XenServer oraz XenCenter

Każdy uczestnik kursu dostaje do dyspozycji na czas jego trwania niezbędne indywidualne zasoby do realizacji w/w szkolenia wraz z materiałami w wersji elektronicznej.

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.

W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie kursu, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie “Citrix® XenServer® 7”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy,  kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za kurs.

Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kursy są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu “Citrix® XenServer® 7” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie kursu

 • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Opiekun kursu: mgr inż. Krzysztof Szwedo (mail: krzysiek@wsiz.wroc.pl, kom: +48 662 115 405).

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu,

ul.Inowrocławska 56

53-648 Wrocław