Wymiana legitymacji studenckich na karty ELS

Wymiana legitymacji studenckich na karty ELS – papierowe legitymacje wkrótce utracą ważność.

Studenci zainteresowani wymianą legitymacji studenckiej na Elektroniczną Legitymację Studencką mają obowiązek złożyć w dziekanacie Uczelni komplet następujących dokumentów:

  • podanie do Dziekana – wniosek o wymianę legitymacji,
  • zdjęcie w formacie .jpg, rozdzielczość min. 300 dpi (spełniające warunki jak do dowodów osobistych oraz wykonane na jasnym tle) na płycie CD, płyta CD oraz zdjęcie w formacje .jpg opisane PESELEM,
  • potwierdzenie opłaty za wymianę legitymacji.

Koszt wymiany legitymacji wynosi 33,00 zł. Opłatę należy wnosić na konto Uczelni.

Terminy składania wniosków o wymianę legitymacji: do dnia 07.03.2020 roku

Ważne – Dotychczasową legitymację należy zwrócić przy odbiorze nowej.

Podziel się: