Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu realizuje projekt pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwany dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszony Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu powyższego przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Minister przyznał środki finansowe w wysokości 40 000 zł.

Środki przeznaczone są na działania zapewniające utrzymanie jakości kształcenia w realizowaniu zadań wynikających z konieczności prowadzenia zajęć na odległość.

Podziel się: