Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE POWR.03.01.00-00-T030/18

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 stycznia 2019 została podpisana  umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu p.t.: Nowoczesne technologie informatyczne  jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2018-11-01 do: 2020-12-31

Nr. Projektu POWR.03.01.00-00-T030/18

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania “Copernicus” we Wrocławiu

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Zespołem Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (ZSTE) we Wrocławiu.

 

Projekt jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych nabyciem kompetencji z zakresu technologii .NET.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa określonym w POWER wśród  uczniów technikum  poprzez przygotowanie i realizację kursu z zakresu technologii .NET oraz przedsiębiorczości.

Nabycie określonych w programie kompetencji zawodowych i pozwalających na poszerzenie wiedzy specjalistycznej, aktywizację zawodową i społeczną ułatwi uczestnikom wejście na rynek pracy.

Podziel się: