Zarząd klubu

Zarząd klubu

Prezes Bartosz Bujarski
Wiceprezes Łukasz Ciuchera
Wiceprezes Łukasz Kazimierczak
Sekretarz Mirosław Wojtowicz
Skarbnik Jacek Żyromski
Redaktor Karolina Gudemajer

Klub Uczelniany AZS
Tel/fax 071 79 50 384