Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo!

Semestr studiów:                      1 (pierwszy)

Kierunek studiów:                    Informatyka I i II stopnia

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane będą w sposób zdalny.

  1. W dniu 1 października 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego dostępna pod linkiem  https://meet.lync.com/bmprojekt/admin/64GQIPI7 . Po inauguracji przeprowadzone zostanie szkolenie wideokonferencyjne z zakresu realizacji zdalnego nauczania.
  2. W dniu 7 października 2020 r. o godzinie 18:00 przeprowadzone zostanie dodatkowe szkolenie, w formie wideokonferencji, z zakresu realizacji zdalnego nauczania. Szkolenie dostępne pod linkiem : https://meet.lync.com/bmprojekt/admin/00I8QEAF
  3. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (1 INF S I°) rozpoczynają zajęcia dydaktyczne w dniu 12 października 2020 r. Szczegółowe plany zajęć wraz z linkami do poszczególnych zajęć dostępne będą na stronie uczelni www.wsiz.wroc.pl w zakładce studenci/plany zajęć.
  4. Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (1 INF N I°) rozpoczynają zajęcia
    w dniu 17 października 2020 r. Szczegółowe plany zajęć wraz z linkami do poszczególnych zajęć dostępne będą na stronie uczelni www.wsiz.wroc.pl w zakładce studenci/plany zajęć.

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI

Dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ

Podziel się: