Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

TRWA REKRUTACJA NA 6 EDYCJĘ !

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 4200 PLN

Opłatę należy uiścić jednorazowo (podczas rekrutacji), lub w trzech ratach po 1400 PLN ( I rata  – przy rekrutacji; II i III rata wg. przekazanego harmonogramu)

Santander Bank Polska S.A. O/W

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SP.NET”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SP.NET”.

Zakres kursu:

Kurs w sposób kompleksowy przygotowuje do programowania w środowisku .NET Framework. W zakresie merytorycznym kursu znajdują się najnowsze, stosowane obecnie technologie: LINQ, Microsoft Cloud, technologie Mobilne, najnowsze rozwiązania z całego zakresu .NET Framework. Niewątpliwą zaletą naszych kursów jest fakt, że startują od samych podstaw (tworzenie prostych aplikacji okienkowych i webowych w C#.NET) i w sposób całościowy przygotowują do wykonywania zawodu programisty, także osoby, które wcześniej nie miały styczności ze środowiskiem programistycznym.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, polegają min. na tworzeniu oraz modyfikowaniu fragmentów działających  i wdrożonych aplikacji stworzonych w ramach różnorodnych projektów. Nauka programowania w .NET Framework realizowana jest w oparciu o standardy korporacyjne, co oznacza, że po ukończeniu studiów kandydat może podjąć pracę na stanowisku programistycznym w wybranej przez siebie firmie.

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs:

  • Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemu operacyjnego i usług sieci Internet.
  • W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie kursu, zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.
  • Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie „Tworzenie oprogramowania w technologii .NET”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub wypełnia zgłoszenie za pomocą formularza rekrutacja on-line
  • dowód wniesienia pierwszej raty opłat za kurs.
  • Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Kurs jest uruchamiany wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia skursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu „Tworzenie oprogramowania w technologii .NET” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Kontakt w sprawie studiów

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;
  • Bartosz Majorowski (bartosz@wsiz.wroc.pl) – kierownik studiów podyplomowych i opiekun kursów; TEL. +48 603 852 466

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław