Rekrutacja-on-line

Aktualności

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Zasady przyznawania stypendium

Zasady przyznawania stypendium są zapisane w Regulaminie  ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus”  we Wrocławiu.