Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Zapomogi

1.    Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
2.    Zapomogę może być przyznana studentowi po spełnieniu następujących warunków:        1)    student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej;       

       2)    trudna sytuacja materialna ma charakter tymczasowy/przejściowy;       

       3)    trudna sytuacja materialna została wywołana zdarzeniami losowymi.

3.    Zapomogę może otrzymać student w szczególności z tytułu trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:       

      1)    nagłą okolicznością losową np.: nieszczęśliwym wypadkiem, udokumentowaną kradzieżą, klęską żywiołową, itp.;       

      2)    chorobą studenta lub chorobą współmałżonka czy dziecka;       

      3)    śmiercią najblizszych członków rodziny.
•    druk wniosku o przyznanie zapomogi do pobrania ze strony internetowej lub z Działu Windykacji.
4.    Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

5.    Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia upoważniającego do przyznania świadczenia.

UWAGA!!!
Wnioski o pomoc materialną
należy składać
w  Sekcji Pomocy Materialnej
/pok. Nr 10, tel. 71/ 79 50 394/

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Pozostałe druki znajdują się w zakładce Stypendia socjalne