Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Władze Uczelni

Rektor, dr Adam Maciej Sosnowski, prof. WSIZ

Kanclerz, dr Ewa Kostrzewa, prof. WSIZ

Dziekan Wydziału Informatyki, Administracji i Fizjoterapii, dr inż. Franciszek Milewicz, prof. WSIZ

Prodziekan Kierunku Informatyka, mgr inż . Bartosz Majorowski