Warunki odpłatności

Warunki odpłatności

Fizjoterapia STUDIA LICENCJACKIE

Warunki odpłatności za studia niestacjonarne

Opłata jednorazowa w wysokości 2400 zł płatna:

  • semestr zimowy – do 05.10
  • semestr letni – do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia licencjackie ( 6 semestrów)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

490 zł

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

490 zł

Wzór umowy o oświadczenie usług edukacyjnych – pobierz

Opłata wpisowa na wyższy semestr wynosi 300 zł !

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ:

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.