Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Informatyka

Warunki odpłatności za studia stacjonarne

Opłata jednorazowa w wysokości 1200 zł płatna:*

semestr zimowy - do 05.10

semestr letni - do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia inżynierskie (7 semestrów)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

245 zł**

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

490 zł

* Opłata regularna 2400 zł
** Opłata regularna 490 zł

UWAGA: Na kierunku Informatyka (inżynierskie-stacjonarne) - promocja czesnego w pierwszym semestrze studiów wynosi 50% przy zapisach do 15.07.2017 r.

Warunki odpłatności za studia niestacjonarne

Opłata jednorazowa w wysokości 2400 zł płatna:

semestr zimowy - do 05.10

semestr letni - do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia inżynierskie (7 semestrów)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

490 zł

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

490 zł

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych - pobierz

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ: 

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Promocja wpisowego do 31.07.2017 r. 0 zł !

Wpisowe (poza okresem promocyjnym) ustala się jako opłatę jednorazową (rekrutacyjną) w kwocie 100 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.