Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Fizjoterapia

Warunki odpłatności za studia

Opłata jednorazowa w wysokości 2400 zł płatna:

semestr zimowy - do 05.10

semestr letni - do 05.03

Semestr

Termin płatności

Studia licencjackie (6 semestrów)

Kwota każdej raty

Zimowy

Pierwsza rata do 5 października, pozostałe do 5 każdego miesiąca (od listopada do lutego)

490 zł

Letni

Do 5 każdego miesiąca (od marca do lipca)

490 zł

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych - pobierz

Wszelkie opłaty należy wpłacać na konto WSIZ: 

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW

61 1500 1793 1217 9003 8463 0000

Opłata wpisowa na wyższy semestr wynosi 300 zł.

W przypadku rezygnacji kandydata ze studiów opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.