Ubezpieczenie NNW dla studentów

 

UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którym skończyło się ubezpieczenie dnia 30 września 2018 r. oraz studenci z nowego naboru powinni  ubezpieczyć się  od  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW)  zgodnie z Regulaminem studiów § 12 ust. 6.

Studenci którzy  są  ubezpieczeni,  składają oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia dołączając kserokopię  polisy, która w trakcie roku akademickiego musi być aktualizowana.

Studenci bez aktualnego ubezpieczenia nie będą przyjmowani   przez  pracodawcę  na praktyki zawodowe.

Warunki do pobrania

Wpłaty przelewem na r-ek bankowy uczleni

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000 

lub gotówką w pok. Nr 10 od poniedziałku do soboty w godz. 8-14

 

Termin wpłat  do dnia   31.10.2018 r.

 

Ubezpieczyciel  –   ERGO HESTIA 

Składka roczna  40,00 zł                suma ubezpieczenia    12.000,00 zł

Przedmiotem ubezpieczenia są  następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Podziel się: