Rekrutacja-on-line

Aktualności

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

1.    Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
2.    Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentom przyznaje minister na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.
3.    O przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
4.    Wzór formularza wniosku znajduje się na www.gov.pl/szkolnictwo-wyższe/sprawy studentów i doktorantów/.


Przewodniczący Komisji Stypendialnej