Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Zarządząnie usługami IT

Informacje ogólne:

Studia podyplomowe organizowane we współpracy uczelni WSIZ „Copernicus" z firmą IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. w ramach programu Inicjatywa Akademicka.

Celem studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i administracja systemem do zarządzania usługami IT z wykorzystaniem technologii IBM” jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozwiązań wspomagających prcesy zarządzania i automatyzacji usług z wykorzystaniem rozwiązań z rodziny produktów Tivoli.

Zakres tematyczny realizowanego materiału:

  • ITIL (zbiór najlepszych praktyk do zarządzania usługami IT) w środowisku IBM.
  • Architektura Systemowa Maximo/SCCD/ICD (Middleware Components).
  • Przegląd narzędzi wspierających zarządzanie usługami (Maximo/SCCD/ICD, TADDM, ITIC).
  • Podstawy silnika systemu do zarządzania usługami (Tivoli Process Automation Engine).
  • Zarządzanie zasobami w środowisku IT i nie IT (Asset Management).
  • Narzędzia wspierające zarządzanie procesami IPC (Incident, Problem & Change Management).
  • Zarządzanie komponentami infrastruktury oraz konfiguracją (Change & Configuration Item Management).
  • Operacje na rozległych zbiorach danych (Migration Manager).
  • Zbieranie danych o konfiguracji sprzętowej i aplikacji w rozległej infrastrukturze (Tivoli Application Dependency Discovery Managmeent - TADDM).

Czas trwania studiów: 2 semestry / 200 godzin / 60 punktów ECTS.

Termin startu najbliższej edycji studiów: Październik - Grudzień 2017 r.

Forma zajęć: warsztaty (wielkość grupy od 8 do 14 osób).

Opiekun studiów podyplomowych:

Proces rekrutacji (rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja studiów, świadectwa ukończenia):

Program studiów:

Wymagania i warunki rekrutacji na studia

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, to znaczy posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny*.

Ponadto kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera, systemów operacyjnych, baz danych oraz języka skrytowego.

Kandydat, który zamierza wziąć udział w studiach podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i administracja aplikacją do zarządząnia usługami IT z wykorzystaniem technologii IBM”, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych* (oryginał do wglądu), kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia pierwszej raty opłat za studia podyplomowe.

Rekrutacja na daną edycję studiów podyplomowych jest prowadzona do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia podyplomowe są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu studiów lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za studia podyplomowe.

Warunki odpłatności

Całkowity koszt dla 1 uczestnika: 5200 PLN. Nowa niższa cena 4900 PLN

Opłatę należy uiścić: jednorazowo (podczas rekrutacji) lub w  4 ratach po 1250 PLN (I rata - przy rekrutacji; pozostałe według przekazanego harmonogramy).

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek WSIZ „Copernicus”:

Bank Zachodni WBK S.A. O /WROCŁAW
61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – IBM Tivoli”,

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty (kursy), przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za studia, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie studiów podyplomowych „Projektowanie, wdrażanie i administracja aplikacją do zarządząnia usługami IT z wykorzystaniem technologii IBM” nie jest wymagane przygotowanie pracy dyplomowej.

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław

* nie obowiązuje w przypadku realizacji studiów w formie kursu