Rekrutacja na studia 2022/2023

    Promocja – w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania “Copernicus" we Wrocławiu nie pobieramy wpisowego na studia podyplomowe

 
 

Uwaga! Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 prowadzona jest na kierunek Informatyka II stopnia – studia magisterskie

Studentem możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej i odebraniu świadectwa maturalnego. O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. Pamiętaj, że miejsce na studiach możesz zarezerwować wcześniej, zapisując się online.
 
Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby.
Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. Dodatkowo zajęcia w formie zdalnej pozwalają na zmniejszenie kosztów związanych z nauką.
 
Zacznij studia w październiku!
 

Przy przyjmowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Pamiętaj, że będziesz mógł być przyjęty na wybrany kierunek, jeżeli dostarczysz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów (świadectwo maturalne – odpis/oryginał do wglądu, zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej nagrane na płycie CD/DVD). Pamiętaj też o dokumencie tożsamości, by okazać go w momencie podpisywania umowy o naukę.

Od momentu zapisu online na studia masz na to 7 dni kalendarzowych. Dokumenty powinieneś dostarczyć do budynku uczelni przy ul. Inowrocławskiej 56, hol główny, pokój nr 14)

Biuro Rekrutacji

Biuro Rekrutacji ul. Inowrocławska 56, pok.14 53-648 Wrocław

Kontakt

Tel.: 71 79 50 393 E-mail: dziekanat@wsiz.wroc.pl

Spotkajmy się

Dziekanat Studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych pokój nr 14 ul. Inowrocławska 56, 53 -648 Wrocław

Spotkajmy się

Dziekanat Studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych pokój nr 14 ul. Inowrocławska 56, 53 -648 Wrocław

Czas na studia podyplomowe

Na studiach podyplomowych pogłębiasz i aktualizujesz posiadaną wiedzę z wybranej dziedziny lub dajesz sobie szansę na zmianę branży, w której obecnie pracujesz, dzięki zdobyciu nowych umiejętności.

Spotkajmy się

Dziekanat Studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych pokój nr 14 ul. Inowrocławska 56, 53 -648 Wrocław