Akademia sieciowa Cisco

Akademia sieciowa Cisco

Rekrutacja odbywa się całorocznie, na podstawie kolejności zgłoszeń.

kontakt do kierownika studiów podyplomowych:

bmajorowski@wsiz.wroc.pl
+48 603 85 24 66

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Czesne: 3200 zł (płatne w 4  ratach-  800 zł za semestr)

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Wymagania: z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedze matematyczno-fizyczna. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Kursy Akademii CISCO Exploration są podzielone na cztery semestry a program każdego z nich wygląda następująco:

Semestr I – Podstawy sieci komputerowych
Moduł 01 – Świat oparty o sieć
Moduł 02 – Komunikacja poprzez sieć
Moduł 03 – Protokoły i funkcje warstwy aplikacji
Moduł 04 – Warstwa transportowa modelu OSI
Moduł 05 – Warstwa sieci modelu OSI
Moduł 06 – Adresacja sieciowa – IPv4
Moduł 07 – Warstwa łącza danych
Moduł 08 – Warstwa fizyczna
Moduł 09 – Ethernet
Moduł 10 – Planowanie i okablowanie sieci
Moduł 11 – Konfiguracja i testowanie sieci
Semestr II – Protokoły i koncepcje routingu
Moduł 01 – Wstęp do routingu i przesyłania pakietów
Moduł 02 – Routing statyczny
Moduł 03 – Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego
Moduł 04 – Protokoły wektora odległości
Moduł 05 – RIPv1
Moduł 06 – VLSM iCIDR
Moduł 07 – RIPv2
Moduł 08 – Tablica routingu
Moduł 09 – EIGRP
Moduł 10 – Protokoły stanu łącza
Moduł 11 – OSPF
Semestr III – Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe
Moduł 01 – Projektowanie sieci LAN
Moduł 02 – Podstawy przełączników i ich konfiguracja
Moduł 03 – VLANs
Moduł 04 – VTP
Moduł 05 – STP
Moduł 06 – Routing między sieciami VLAN
Moduł 07 – Podstawy sieci bezprzewodowych wraz z konfiguracją
Semestr IV – Sieci WAN – zasady dostępu
Moduł 01 – Wprowadzenie do sieci WANs
Moduł 02 – PPP
Moduł 03 – Frame Relay
Moduł 04 – Bezpieczeństwo sieci
Moduł 05 – ACLs
Moduł 06 – Usługi pracy zdalnej
Moduł 07 – Usługi adresowania IP
Moduł 08 – Rozwiązywanie problemów z siecią

Więcej informacji znajdziesz tutaj.