Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

POZYTYWNA OPINIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

dla kierunku

informatyka

 

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną – instytucję oceniającą jakość kształcenia w polskich uczelniach.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą z dnia 7 września  2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka  prowadzonym na Wydziale Informatyki, Administracji i Fizjoterapii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu  na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym stwierdziło:

Wydział Informatyki, Administracji i Fizjoterapii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „informatyka” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

PKA przyznała WSIZ „Copernicus”  – ocenę pozytywną.

 

Program kształcenia wybiega poza obowiązujące standardy i jest modyfikowany w zależności od pojawiających się rozwiązań dydaktycznych i uwzględnia rezultaty najnowszych badań rynku IT.

Zajęcia  prowadzone są przez nauczycieli posiadającym duże doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, pracujących w różnych firmach i instytucjach branży IT, stosujących najnowocześniejsze, stale udoskonalane metody dydaktyczne.

Bliski kontakt studentów z nauczycielami owocuje osobiście udzielanym wsparciem w podjęciu pracy, awansie, uruchomieniu działalności gospodarczej (Start up)

Stworzono procedury i narzędzia dostępne w Księdze Jakości, umożliwiające monitorowanie i doskonalenie programu kształcenia z udziałem samych studentów.

Przedstawiciele otoczenia społeczno gospodarczego wpływają na program i realizację procesu kształcenia.

Wszyscy studenci kierunku informatyka mają dostęp do chmury, w której udostępniane są materiały dydaktyczne i źródłowe.

Studenci mają zapewnione pełne wsparcie w procesie uczenia się oraz rozwoju zawodowego, otrzymują pomoc naukową dydaktyczną i materialną, władze uczelni wspierają studentów w aktywności zawodowej i organizacyjnej.

Uczelnia dokłada wszelkich starań, żeby nasz student, zdobył praktyczne umiejętności przez możliwość dokonywania zróżnicowanego doboru treści zawodowych – wybór specjalności.

Nowoczesna baza dydaktyczna gwarantuje dobrą organizację procesu dydaktycznego.

Administracja jest fachowa i kompetentna.

Przekonaj się sam.

Podziel się: