Akademia sieciowa Cisco

Akademia sieciowa Cisco

TRWA REKRUTACJA NA 10 EDYCJĘ !

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów  :

Koszt kursu: 3200 PLN

Opłatę należy uiścić w 4 ratach – 800 PLN za semestr

Opłata czesnego Bank Zachodni WBK S.A. o/WROCŁAW 61 1500 1793 1217 9003 8463 0000
tytułem: „IMIĘ NAZWISKO – SP.CISCO”,
przykład: „ANDRZEJ KOWALSKI – SP.CISCO”.

Zakres kursu:

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA), a zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidna podstawa przyszłej kariery zawodowej.

Kursy Akademii CISCO Exploration są podzielone na cztery semestry a program każdego z nich wygląda następująco:

Semestr I – Podstawy sieci komputerowych

Moduł 01 – Świat oparty o sieć
Moduł 02 – Komunikacja poprzez sieć
Moduł 03 – Protokoły i funkcje warstwy aplikacji
Moduł 04 – Warstwa transportowa modelu OSI
Moduł 05 – Warstwa sieci modelu OSI
Moduł 06 – Adresacja sieciowa – IPv4
Moduł 07 – Warstwa łącza danych
Moduł 08 – Warstwa fizyczna
Moduł 09 – Ethernet
Moduł 10 – Planowanie i okablowanie sieci
Moduł 11 – Konfiguracja i testowanie sieci

Semestr II – Protokoły i koncepcje routingu

Moduł 01 – Wstęp do routingu i przesyłania pakietów
Moduł 02 – Routing statyczny
Moduł 03 – Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego
Moduł 04 – Protokoły wektora odległości
Moduł 05 – RIPv1
Moduł 06 – VLSM iCIDR
Moduł 07 – RIPv2
Moduł 08 – Tablica routingu
Moduł 09 – EIGRP
Moduł 10 – Protokoły stanu łącza
Moduł 11 – OSPF

Semestr III – Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe

Moduł 01 – Projektowanie sieci LAN
Moduł 02 – Podstawy przełączników i ich konfiguracja
Moduł 03 – VLANs
Moduł 04 – VTP
Moduł 05 – STP
Moduł 06 – Routing między sieciami VLAN
Moduł 07 – Podstawy sieci bezprzewodowych wraz z konfiguracją

Semestr IV – Sieci WAN – zasady dostępu

Moduł 01 – Wprowadzenie do sieci WANs
Moduł 02 – PPP
Moduł 03 – Frame Relay
Moduł 04 – Bezpieczeństwo sieci
Moduł 05 – ACLs
Moduł 06 – Usługi pracy zdalnej
Moduł 07 – Usługi adresowania IP
Moduł 08 – Rozwiązywanie problemów z siecią

 

Wymagania i warunki rekrutacji na kurs

  • W celu ułatwienia efektywnego przyswajania treści kształcenia w programie kursu zaleca się, aby kandydat dodatkowo posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych.
  • Kandydat, który zamierza wziąć udział w kursie Akademia Sieciowa CISCO, zgłasza swoje uczestnictwo, dostarczając do WSIZ „Copernicus”: wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy lub wypełnia zgłoszenie za pomocą formularza rekrutacja on-line.
  • kserokopię dowodu osobistego, zdjęcie (format legitymacyjny), dowód wniesienia opłat za kurs.
  • Rekrutacja na daną edycję kursu jest prowadzona aż do osiągnięcia wyznaczonego limitu uczestników. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Kursy są uruchamiane wówczas, gdy zgłosi się wymagana, minimalna liczba uczestników. O wynikach rekrutacji kandydat jest powiadamiany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli decyzja o uruchomieniu kursu lub przyjęciu kandydata jest negatywna, kandydat otrzymuje pełny zwrot wniesionych opłat za kurs.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia kursu może być wydane uczestnikowi, który zaliczył wszystkie przedmioty, przewidziane programem nauczania, uzyskując z nich pozytywne oceny, oraz wniósł wszystkie wymagane opłaty za kurs, zgodnie z zawartą umową o naukę.

W programie kursu  „Akademia Sieciowa CISCO” nie jest wymagane przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Kontakt w sprawie studiów

  • Dziekanat (tel. +48 71 79 50 393; dziekanat@wsiz.wroc.pl) – rekrutacja, umowy o naukę, dokumentacja kursów, świadectwa ukończenia;

Opiekun kursu: mgr inż. Bartosz Majorowski (tel. +48 603 85 24 66; bmajorowski@wsiz.wroc.pl)

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

ul. Inowrocławska 56

53-648 Wrocław