Rekrutacja-on-line

Aktualności

Akademia Cisco

Akademia Cisco

O czym muszę poinformować Uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?

Należy poinformować Uczelnię o:

  • zmianie liczby członków rodziny,
  • zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu,
  • innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej (np. kontynuacja studiów w innej uczelni, ukończenie studiów w innej uczelni) 

Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.