Rekrutacja-on-line

Aktualności

Studia stacjonarne semestr 1

W dniu 2 października 2017r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszamy studentów pierwszego semestru studiów na godzinę 9:30 do

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej -

Z dumą informujemy, że w roku 2017 nasza uczelnia po raz trzeci została bardzo wysoko oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną - instytucję oceniającą jakość

Studia magisterskie - kierunek Informatyka

WSiZ Copernicus informuje, że studia magisterskie na kierunku Informatyka są obecnie w trakcie organizacji.

Godziny Pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 kwietnia 2017 roku do 3 maja 2017 roku Uczelnia będzie nieczynna.

Wykład gościnny

W dniu 22 kwietnia 2017r. o godzinie 13.40 w sali 29/30 odbędzie się wykład gościnny przedstawiciela firmy SONEL - mgr inż. Marka Michalskiego

więcej

Rzetelna Firma

Akademia Cisco

Akademia Cisco

Wirtualny dziekanat

MSDN AA

MSDN Academic Alliance Microsoft Developer Network Academic Alliance

W 2003 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu podpisała umowę na mocy której, firma Microsoft co miesiąc dostarcza uczelni najnowsze oprogramowanie w bardzo szerokim zakresie poczynając od programów biurowych typu MS Access, czy MS Visio, poprzez platformy takie jak MS Windows  Vista, 7, 8. 8,1 a kończąc na zaawansowanych serwerach Exchange , SQL , SharePoint Server , BizTalk Server itp.

W sumie do dyspozycji studentów i nauczycieli akademickich znajduje się kilkaset płyt z najnowszym oprogramowaniem.
Nauczyciele akademiccy, a także studenci mają możliwość korzystania z oprogramowania zainstalowanego w laboratoriach, ale mogą również je wypożyczyć i instalować legalnie na swoich komputerach domowych.

Oprogramowanie udostępniane studentom objęte jest licencją przez cały okres trwania studiów. W przypadku  ukończenia studiów, usunięcia z uczelni lub rezygnacji z nauki należy usunąć wszystkie wypożyczone programy. W/w oprogramowanie służy jedynie do celów edukacyjnych, nie może być używane w celach komercyjnych. Wypożyczanie, kopiowanie oprogramowania, jak również kluczy aktywacyjnych i numerów seryjnych osobom trzecim jest zabronione.

Zasady wypożyczanie oprogramowania:

  • z oprogramowania mogą korzystać studenci i pracownicy Uczelni,
  • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych),
  • oprogramowanie może być instalowane także na komputerach osobistych pracowników i studentów (w przypadku studentów - pod warunkiem posiadania ważnej rejestracji i uczęszczania na co najmniej jeden przedmiot dający jednostki dydaktyczne),
  • studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu MSDN AA oprogramowania nawet wtedy, gdy nie są zarejestrowani na żaden przedmiot - pod warunkiem przestrzegania warunków licencji,
  • z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych,
  • jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie trzy programy,

WSIZ Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania.

W jaki sposób można uzyskać nośniki i klucze:

  • drogą elektroniczną - Klucze są przesyłane automatycznie pocztą i dostępne są równiez w systemie DreamSpark. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie swoich danych: imię, nazwisko, adres email na który ma zostać złożone konto w systemie, aktualny semestr i numer indeksu na adres: bartosz@wsiz.wroc.pl

Strona portalu DreamSpark służąca do pobierania oprogramowania Microsoft.